You are currently viewing Den frivillige værdiskabelse i Mind Your Own Business

Den frivillige værdiskabelse i Mind Your Own Business

Med iværksætteri som omdrejningspunkt engagerer Mind Your Own Business drenge i alderen 13 til 19 år fra udsatte boligområder i hele landet. I samarbejde med frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og erhvervspartnere fra erhvervslivet giver vi drenge mulighed for at etablere egen mikrovirksomhed.

I arbejdet styrker drengene deres faglige og sociale kompetencer og får en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Drengene producerer, designer og kan sælge en idé, som de selv har udviklet. I tæt sparring med frivillige venturepiloter bliver deres idéer til virkelige produkter og events.

Arbejdet øger drengenes ordforråd, styrker deres faglighed og giver dem selvtillid og mod på at tage en uddannelse. Det giver ejerskab og et mere positivt selvbillede hos drengene, når de oplever, at de har gode idéer, som de i fælleskab udvikler og ser vokse.

Mødet mellem mennesker

MYOB Programmet er drengenes første skridt mod at blive mikroiværksættere. Over otte måneder etablerer og driver de mikrovirksomhed, mens deres potentialer og netværk styrkes.

Herefter kan drenge, som er motiveret til at fortsætte arbejdet i mikrovirksomheden, gå videre på MYOB Akademiet. Forløbet strækker sig over otte måneder, hvor de unge iværksætterre samarbejder med fagpiloter, som er frivillige konsulenter fra konsulenthuset KPMG. Her kan drengene opkvalificere deres færdigheder, så de på sigt kan føre virksomheden videre på egen hånd.

Alle drenge, som har været på et forløb, inviteres ind i MYOB Karrierenetværket. Det er et professionelt fællesskab med workshops, hvor drengene får viden om, hvordan man skriver et CV, søger en praktikplads eller får et studiejob hos en virksomhed.

Mind Your Own Business skal anerkendes for den store forskel, programmet gør for de direkte involverede unge. De får nye perspektiver på livet. Samtidig får samarbejdspartnerne fra det private erhvervsliv og de frivillige et mere nuanceret syn på de unge. Både de udfordringer, drengene står over for, men også de stærke ressourcer, de er.

– H.K.H. Kronprinsesse Mary

Engagementet fra venturepiloterne og fagpiloterne bidrager til drengenes sociale og faglige kompetencer og udvikling. Drengene styrker deres egenskaber, opbygger et stærkt netværk og oplever nærværende og professionelle voksne, som de kan spejle sig i og lære fra.

De frivillige i Mind Your Own Business

De frivillige i Mind Your Own Business bliver strategisk rekrutteret til at udgøre en nuanceret gruppe af fagligheder, kompetencer og tilgange til drengene. Dette understøtter ikke blot en dynamisk og multifunktionel gruppe omkring drengene, det understøtter også nogle interessante og ofte nye bekendtskaber og relationer frivillige imellem.

Diversiteten i grupperne gør, at det er utrolig vigtigt for samarbejdet, at de frivillige møder hinanden og i fællesskab bliver sat ind i rammen for deres interne samarbejde og samarbejdet med drengene. Derfor afholder vi arrangementer som social teambuilding og take off, hvor venturepiloter, fagpiloter og lokale samarbejdspartnere møder hinanden i begyndelsen og lærer hinanden at kende.

Her kan du møde venturepiloten Lars Bjørn, som har samarbejdet med ni drenge fra Køge, som har udviklet mikrovirksomheden Farge. Og læs med her, hvis du er interesseret i at være frivillig venturepilot.