You are currently viewing ”Det mest interessante var, da vi startede dagen. Vi startede den nemlig meget anderledes, end vi plejer.”

”Det mest interessante var, da vi startede dagen. Vi startede den nemlig meget anderledes, end vi plejer.”

Dagen starter med en vejrudsigt

Hvordan er vejret i dag?”, lyder det som det første fra Andreas Petersen, der som konsulent i Implement skal til at introducere dagens første øvelse. Formålet med øvelsen er, at drengene får en fornemmelse for, hvordan energiniveauet er blandt deres kollegaer, før de går i gang med arbejdet. På den måde, kan de bedre tage hensyn til hinanden og tilpasse måden de arbejder på alt efter, om energien er høj eller lav.

”Vejrudsigten fortæller, hvordan de andre i gruppen har det, så vi lige kan tage en snak med dem, hvis de nu ikke har det så godt,” forklarer Burak, der er medstifter i Mon Ami.

Øvelsen er en stor succes, som både drengene og deres frivillige venturepiloter kan se et stort potentiale i. Alle tre mikrovirksomheder bliver enige om, at den skal være et fast punkt på dagsordenen fremover. Både til at være opmærksomme på hinanden og til at tilpasse arbejdet ud fra energien.

”Noget vi i hvert fald vil gøre brug af fremover, er; “Vejrudsigten,” fortæller Hamdan, der er medstifter i Praqua

Sten, Saks, papir!

Hvis vejrudsigten viser, at energien er lidt lav, har Implement heldigvis også en løsning på det – nemlig såkaldte energizers. Energizers er små øvelser som kan bruges til at samle energien, skabe koncentration eller lære hinanden bedre at kende. For at give et godt eksempel på en energizer samt få et break fra arbejdet i mikrovirksomhederne faciliterede Implement en fælles sten, saks, papir-konkurrence.

Alle griner, hujer og klapper, da drenge, venturepiloter, konsulenter står samlet på gulvet i to lange slanger. Forrest i slangerne er to drenge i gang med at dyste om, hvem der vinder det endelige slag sten, saks, papir.

”Det sjoveste var, at der var så mange fede aktiviteter at lave, og det var i et kæmpe fællesskab. F.eks. da vi legede sten-saks-papir. Det var en sjov og hyggelig måde at samle alle på,” fortæller Hamdan.

Hvem skal gøre hvad? Og hvornår?

Et af hovedmålene med MYOB Akademiet er, at drengene lærer, hvordan de i højere grad selv kan planlægge og styre deres arbejde i mikrovirksomheden. Efter MYOB Akademiet skal drengene selv føre deres iværksætterdrøm videre og for, at de kan lykkes med det, kræver det redskaber til at kunne planlægge opgaver og styre tiden i de forskellige afdelinger.

Derfor introducerer Implement et helt konkret redskab til opgavestyring. Et kæmpe worksheet i A0-format, der skal bruges til at skabe overblik over arbejdsopgaver og ansvarsområder i mikrovirksomheden.

Efter en kyndig forklaring af værktøjet går drengene i gang med at bryde deres strategier og mål for året ned i konkrete arbejdsopgaver, der kan fordeles udover de næste uger.

 ”Det sjoveste var nok, at vi kom mere i dybden med vores arbejde. Vi satte en plan for, hvad vi skal gøre i fremtiden, og vi fik rigtig god hjælp fra medarbejderne hos Implement,” forklarer Kajhan.

Rød, gul, grøn og blå

Drengene får ikke kun gode arbejdsredskaber med sig fra TeamBooster, men bliver også klogere på deres egne og kollegaernes kompetencer.

Ved brug af visuelle virkemidler som plakater, post-its og papkort fører konsulenterne drengene igennem øvelser, der viser dem, hvor mange forskellige kompetencer deres mikrovirksomheder indeholder. Kort i fire forskellige farver ligger spredt ud på bordet foran drengene – en spidskompetence hos medarbejderne i Implement, som bruger farverne som et formidabelt redskab til kompetenceafklaring.

Ved at identificere deres personlige kompetencer og interesser ud fra farvekort, får drengene et indblik i de forskellige kompetencer på tværs af teamet, og hvordan de effektivt kan bruge den viden i deres arbejde i mikrovirksomhederne.

”Det mest interessante var, da vi lærte om de farvede felter, der skulle fortælle os om, hvilken persontype vi egentlig var. Om vi for eksempel var den kreative type eller den type, som tænker mere på sammenholdet. Jeg lærte masser af ting. F.eks. fandt jeg ud af, at jeg er den røde farve som betyder, at jeg er den type, som tænker på sammenholdet og prøver at få de andre med.” forklarer Burak.

Rustet til det fremtidige arbejde i mikrovirksomhederne

Dagen igennem talte drengene med konsulenterne fra Implement om, hvordan de gennem åbenhed over for hinanden, indsigt i hinandens personlige styrker, kommunikation og vigtigst af alt samarbejde, kan optimere arbejdet i mikrovirksomhederne. Med sig hjem tog de ny inspiration, et væld af spændende ideer og håndgribelige redskaber til deres fremtidige arbejde på MYOB Akademiet og i deres mikrovirksomheder.

Stor tak til Implements utrolig dygtige konsulenter for at invitere drengene indenfor til en dag, hvor det positive udbytte for dem og deres mikrovirksomheder var enormt. Læs mere om Mind Your Own Business samarbejde med Implement Consulting Group her.