You are currently viewing De får tingene til at ske

De får tingene til at ske

Hvordan støtter man drenge i udsatte boligområder med at starte deres egen mikrovirksomhed?

Det var spørgsmålet, da boligsociale medarbejdere, pædagoger fra lokale ungdomsklubber, fritidsjobformidlere, kultur- og fritidsmedarbejdere fra otte byer fordelt over hele landet tirsdag var samlet i København for at dele viden, erfaringer og ideer til, hvordan man planlægger det bedste lokale Mind Your Own Business-forløb.

Målet er, at drengene i udsatte boligområder ikke bare skaber deres egen mikrovirksomhed, men også bliver mere skoleparate og udvikler sig socialt som fagligt.

Vigtigt bindeled

Fælles for de lokale samarbejdspartnere er, at de har vigtig viden og erfaring fra boligområderne, de kender drengene og udgør således et vigtigt bindeled mellem drengene, de frivillige og det lokale erhvervsliv.

Forud for sæsonen 2021-2022 drøftede de lokale samarbejdspartnere på mødet bl.a., hvordan de kan:

  • fastholde drengenes fokus og motivation fra start til slut
  • skabe et godt samarbejde mellem drenge og de frivillige venturepiloter
  • udvide drengenes netværk blandt lokale virksomheder