FRIVILLIGE SKABER DE BEDSTE RAMMER FOR DRENGE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Til Take Off bliver de frivillige venturepiloter og fagpiloter klædt på til at samarbejde med drengene i Mind Your Own Business, og lærer hvordan de er med til at skabe de bedste rammer for mikrovirksomhedernes positive udvikling.

27/06/22 i Nyheder

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Som sparringspartnere for drengene i mikrovirksomhederne er de frivillige kræfter fra civilsamfundet og erhvervslivet en afgørende faktor i Mind Your Own Business. Derfor er det vigtigt, at de bliver klædt godt på til samarbejdet. Det sker på det indledende Take Off-event – en aften med fokus på metode, sammenhold og faglig sparring på tværs af venturepiloter og fagpiloter.

Personlige relationer skaber udvikling: Take Off på MYOB Akademiet

Mind Your Own Business har igennem 10 år udviklet en veldokumenteret metodisk tilgang til, hvordan vi skaber et kvalitativt og alternativt læringsrum for de drenge vi samarbejder med. Til Take Off får de frivillige venturepiloter og fagpiloter indblik i, hvordan vi samarbejder med drengene i Mind Your Own Business, og hvordan de er med til at skabe de bedst mulige rammer for drengenes positive udvikling. Det gør vi blandt andet ved at introducere nogle konkrete redskaber, de kan bruge direkte i samarbejdet med drengene ude i mikrovirksomhederne,” sådan fortæller Astrid Brandt, projektmedarbejder på MYOB Akademiet.

For hver mikrovirksomhed på MYOB Akademiet bliver der sammensat et team af seks til otte venturepiloter og fagpiloter. Tilsammen udgør de en række utroligt stærke profiler med det til fælles, at de brænder for at samarbejde med en gruppe unge drenge fra udsatte boligområder, og vise dem muligheder og nye veje at gå. 

STÆRKE FRIVILLIGE KRÆFTER FRA CIVILSAMFUNDET OG ERHVERVSLIVET

Venturepiloterne er repræsentanter fra civilsamfundet med meget forskellige, erhvervsfaglige baggrunde, personlige kompetencer og erfaringer. De er drengens ugentlige samarbejdspartnere, når der bliver arbejdet i mikrovirksomheden. De er med til at skabe et trygt, sjovt og fokuseret lærings- og arbejdsmiljø, hvor drengenes faglige og sociale potentiale bliver bragt i spil.

Et frivilligt fællesskab med fokus på faglighed og personlige relationer

For hver mikrovirksomhed på MYOB Akademiet bliver der sammensat et team af seks til otte venturepiloter og fagpiloter. Tilsammen udgør de en række utroligt stærke profiler med det til fælles, at de brænder for at samarbejde med en gruppe unge drenge fra udsatte boligområder, og vise dem muligheder og nye veje at gå. 

STÆRKE FRIVILLIGE KRÆFTER FRA CIVILSAMFUNDET OG ERHVERVSLIVET

Venturepiloterne er repræsentanter fra civilsamfundet med meget forskellige, erhvervsfaglige baggrunde, personlige kompetencer og erfaringer. De er drengens ugentlige samarbejdspartnere, når der bliver arbejdet i mikrovirksomheden. De er med til at skabe et trygt, sjovt og fokuseret lærings- og arbejdsmiljø, hvor drengenes faglige og sociale potentiale bliver bragt i spil.

Et frivilligt fællesskab med fokus på faglighed og personlige relationer

Fagpiloterne er frivillige konsulenter fra KPMG, hvis primære rolle er at sikre erhvervsfaglig opkvalificering og netværksopbygning hos drengene og i deres mikrovirksomheder. De giver løbende faglig sparring til drengene og står desuden for at afholde MYOB Akademiets store strategi-events: Strategy Camp og Graduate Camp.

 

 

HAR DETTE GIVET DIG LYST TIL AT BLIVE FRIVILLIG VENTUREPILOT? SÅ LÆS MERE HER.

 

DRENGE BLIVER UDFORDRET OG INSPIRERET TIL STRATEGY CAMP

Strategy Camp ligger i slut-oktober og fungerer som opstart på MYOB Akademiet. Her bliver mikrovirksomhederne udfordret, inspireret og motiveret gennem samarbejde med deres venturepiloter og fagpiloter. På dagen faciliterer fagpiloterne udarbejdelsen af en mikrostrategi med hver mikrovirksomhed, og det vil være denne mikrostrategi, mikrovirksomhederne arbejder ud fra på MYOB Akademiet frem til den afsluttende Graduate Camp i april.