You are currently viewing Fokus på Mind Your Own Business til CSR Awards 2015
MYOB Camp 2016

Fokus på Mind Your Own Business til CSR Awards 2015

Det var en meget lærerig og spændende konference, fordi vi mødte en masse idérige mennesker, der kom med en masse gode forslag til videreudviklingen af løbet.”

Sådan lyder det fra Medin Sarac, 15 år, der deltog ved CSR Awards 2015 som en af tre repræsentanter fra mikrovirksomheden Culture Run fra Horsens.

[breaker id=”10970″]

Foruden prisoverrækkelser bød dagens program på en række side events, hvor konferencens deltagere kunne lade sig inspirere af forskellige oplæg og workshops. Én side event blev i år faciliteret af revisionsfirmaet KPMG, der havde valgt at sætte fokus på Mind Your Own Business og en række af drengenes mikrovirksomheder. Ifølge KPMG skaber programmet nemlig et mangfoldigt møde på tværs af samfundsskel, hvor innovative former for samarbejde kan opstå.

En unik mulighed for forretningsudvikling

For de fire Mind Your Own Business mikrovirksomheder – Fly Flawless, Culture Run, Smøkker og B-N1C3 – har det været en unik mulighed at præsentere mikrovirksomhedens koncept for en række af Danmarks erhvervsledere.

Det stod hurtigt klart, at drengene havde fanget deltagernes opmærksomhed. Da mikrovirksomhederne rundede deres oplæg af og fordelte sig i salen, blev de straks omringet af nysgerrige og spørgelystne deltagere, der gik i dialog med drengene og bød ind med nye perspektiver på drengenes forretning.

Fælles om inkluderende vækst

Spørger man KPMG til, hvordan moderne virksomheder kan bidrage positivt til samfundsudviklingen, så ligger en stor del af svaret i et øget engagement i den danske iværksætter-kultur. Her yder de mange former for mikrovirksomheder, socialt iværksætteri og andre innovative projekter et væsentligt bidrag til den danske økonomi og vækst. Så når etablerede virksomheder investerer enten økonomiske midler eller medarbejdertimer i sådan projekter, kan den store mængde viden og kompetencer i virksomheden være til stor nytte for nye spirende iværksættere.

Et godt eksempel herpå er netop Mind Your Own Business, hvor både mentorvirksomheder og frivillige bringer sig selv i spil på en ny og innovativ måde. I samarbejdet med drengene kan de bidrage til at give drengene et værdifuldt indblik i dansk erhvervsliv, bidrage med et skarpt blik på forretningsmodellen og give drengene vigtige råd og motivation med på vejen.

Beslutningen om at invitere drengene som oplægsholdere i håbet om at skabe en interaktiv og udbytterig side event for alle parter, er da også gået over al forventning.

“Ved dette års CSR Awards satte KPMG blandt andet fokus på, hvordan virksomheder kan bidrage til inklusiv og ansvarlig vækst i samfundet. Mind Your Own Business er et nøgleeksempel på hvordan man, ved at tage udgangspunkt i kompetencer og ressourcer, kan bidrage til at skabe værdi for samfundet, individet og medarbejdere.

De fire mikrovirksomheder, B-N1C3, CultureRun, Fly Flawless og Smøkker, viste alle stort potentiale og engagement, og det var imponerende at høre deres håb, ambitioner og planer for fremtiden. I KPMG har vi tiltro til projekter som Mind Your Own Business, der viser, at virksomheder har masser af muligheder for aktivt at gøre en forskel ved at bringe medarbejdernes kompetencer og viden i spil.” Thomas Hofman-Bang, CEO & Senior Partner, KPMG.


På vegne af de deltagende drenge og Mind Your Own Business skal lyde en stor tak til KPMG for på bedst tænkelig vis at skabe rammerne for et unikt møde, hvor samtlige deltagere bidrog med et enormt nærvær og engagement på hinandens vegne.