You are currently viewing Implement Consulting Group giver værdifulde værktøjer videre til de frivillige

Implement Consulting Group giver værdifulde værktøjer videre til de frivillige

Gule papkort klistres op på væggen, og konsulenten Eran Ben-Ami gennemgår aftenens program, som kommer godt rundt om både teori, øvelser og konkrete værktøjer, som skal gøre venturepiloterne endnu skarpere på kunsten facilitering.

At faciliterere frem for at rådgive

”Der findes forskellige roller man kan indtage, når man afholder møder eller workshops med det formål at drive forandringer”, forklarer konsulenten Andreas Petersen, mens han viser en model med fem forskellige roller fra analytiker til iscenesætter. Han fortæller videre, at forskellen på de forskellige roller er, hvor meget fokus man har på specialistkompetencer, og hvor meget fokus man har på proceskompetencer. Som facilitator fokuserer man i høj grad på processerne og læringen for deltagerne, hvilket netop er venturepiloternes rolle til arbejdsgangene i mikrovirksomhederne. De har fokus på de processer, som skal sikre, at drengene, deres eget arbejde, og deres bud på løsninger er i fokus.  
”Vores bedste råd til jer, er at skabe struktur. Og det er det, hele aftenens program handler om. Jo mere struktur I skaber på møderne, jo nemmere bliver det at facilitere læringsprocesserne. Så flytter I jer fra den rådgivende rolle, og når hen til det sted, hvor drengene er i centrum for arbejdet”, siger Andreas og sætter rammen for aftenen.

Vejen til effektive resultater

Men hvordan skaber man så den vigtige struktur? Ifølge konsulenterne fra Implement, kræver det arbejde både før, under og efter arbejdsgangen. ”Oftest har man tendens til at fokusere mest på selve faciliteringen, men fasen før, hvor I målrettet planlægger, og fasen efter, hvor I dokumenterer og følger op på resultater, er det, som er med til at sikre resultater”, forklarer Andreas.

Under aftenens workshop diskuterer og reflekterer venturepiloterne over, hvor de normalt lægger deres energi. ”Vi kommer helt sikkert til at bruge det her tip om, at facilitering er både før, under og efter. Vi kan i vores venturepilotgruppe blive bedre til at dokumentere og følge op på opgaver efter arbejdsgangene” siger Mariam, som er venturepilot hos Plamix i Husum.

Personlige relationer skaber udvikling – Take off på Akademiet

Til næste punkt på dagsordenen har konsulenterne et af deres favoritværktøjer med til venturepiloterne: en drejebog. Det er et redskab, som de altid bruger, når de skal opbygge workshops og møder, og som kan hjælpe venturepiloterne til at skabe den vigtige struktur. Drejebogen bruges til at arbejde med formål, succeskriterier, kontekst, materialer mm.

Konsulenten Maria Nissen er vant til at bruge drejebogen, og forklarer venturepiloterne: ”I bruger den til at træde et skridt tilbage og tænke over, hvordan I faciliterer arbejdsgangen. Det kræver forarbejde, men det giver meget mere udbytte af arbejdsgangen, fordi I forinden har gjort jer en masse gode overvejelser”.

Venturepiloterne sætter sig i deres grupper, og begynder at planlægge næste arbejdsgang ud fra drejebogen. På trods af, at drejebogen hovedsageligt er et planlægningsværktøj, får den samtidig sat refleksioner i gang om, hvad der fungerer godt, og hvornår det kan være svært at facilitere en arbejdsgang.

Da venturepiloterne præsenterer deres drejebog for hinanden, åbner det derfor op for mange gode snakke og erfaringsudveksling. På trods af, at venturepiloterne har arbejdet med forskellige drengegrupper de sidste måneder, er der alligevel mange fællestræk, ved de udfordringer, de møder. Hvad gør man, når det er svært at finde koncentrationen efter en pause? Hvordan sikrer man, at alle kommer til tiden, og at man får startet møderne godt op?

Venturepiloterne udveksler gode råd, om hvad der har hjulpet, og hvordan de har løst forskellige udfordringer. Også konsulenterne fra Implement, som tidligere har faciliteret en workshop for drengene, byder ind med deres erfaringer og ideer til løsninger.

En succesfuld aften

Som afslutning har konsulenterne planlagt en enegizer; en lille leg, som får energiniveauet helt i top. ”Det er altid en god ide at smide nogle små energizers ind undervejs til arbejdsgangen, hvis I kan mærke, at drengene trænger til at få brændt noget energi af, og fjerne fokus fra arbejdsopgaverne et øjeblik”, forklarer konsulenten Lalesh Kaplan.

Aftenen lakker mod enden. Den har budt på teoretisk viden om facilitering, øvelser og nye værktøjer samt ikke mindst mange gode diskussioner på tværs af venturepilotgrupperne. Konsulenterne uddeler en håndbog til venturepiloterne, som er fyldt med øvelser og gode råd til facilitering, og heri kan de finde endnu mere inspiration, end det de allerede har fået på aftenen.

Emil, som er venturepilot hos Hermanos i Valby, er meget begejstret for aftenens indhold og særligt konsulenternes evne til at sætte det gode facilitatoreksempel: ”I er meget konkrete, I det i lærer os. I er kompetente og velforberedte, og det er noget, vores gruppe kan finde meget inspiration i.”

”Det er fordi, vi har lavet en drejebog” siger konsulenten Maria og alle griner.
Hos de 4 konsulenter fra Implement, er der også bred enighed om, at aftenen har været en stor succes. ”Det har været utrolig dejligt at facilitere for venturepiloterne, fordi vi kan mærke, at de virkelig brænder for samarbejdet med drengene. Det giver så meget energi, når de har lyst til at lære, tager imod de nye redskaber, og har så mange tanker og ideer om samarbejdet med drengene”, afslutter konsulenten Lalesh.

Et værdifuldt samarbejde

Mind Your Own Business Akademiet har indgået et strategisk partnerskab med konsulentvirksomheden Implement Consulting Group – en virksomhed med mangeårig erfaring og ekspertise indenfor ledelsesudvikling og facilitering. Samtidig er det en virksomhed, som har stort fokus på Corporate Social Responsibility, og giver derfor deres medarbejdere mulighed for at engagere sig i projekter, de er særligt passioneret omkring, og hvor deres kompetencer kan bidrage til at skabe udvikling.

Tidligere på sæsonen afholdte Implement en workshop for Akademiets drenge, hvor de fik en masse gode redskaber og inspiration til at optimere deres samarbejde i mikrovirksomhederne. Denne gang var det venturepiloternes tur til at blive klogere på, hvordan de bedst muligt skaber dynamik, ejerskab, inddragelse og resultater i gruppeprocesser.