You are currently viewing Drenge fra udsatte boligområder etablerer mikrovirksomheder og styrker deres kompetencer

Drenge fra udsatte boligområder etablerer mikrovirksomheder og styrker deres kompetencer

“Drengene fortæller, at de i livet bliver mødt med negative holdninger og med et fokus på, hvad det er, de ikke kan finde ud af. I vores rammer fokuserer vi på, hvad den enkelte drenge kan og har lyst til at udvikle i forhold til sine faglige kvalifikationer og kompetencer.”

Sådan fortæller Maria Kavita Nielsen, der er stifter af og direktør i Mind Your Own Business. Podcasten fortæller historien om, hvad organisationen har opnået og vil i fremtiden.

Her møder du to af de unge drenge, som har etableret og driver mikrovirksomheden Whired. De unge iværksættere har udviklet kabeloprullere til høretelefoner, så de går i stykker i din lomme.

Lyt til lydfortællingen her.

Podcasten er produceret i samarbejde med Third Ear af Bikubenfonden.

Hos Mind Your Own Business engagerer vi unge drenge fra udsatte boligområder til at etablere og drive mikrovirksomheder i tæt sparring med erhvervslivet og frivillige venturepiloter.

Siden 2010 har 648 venturepiloter sammen med 68 erhvervspartnere engageret sig i over 91.000 timers fri­vil­ligt arbejde, hvilket har gjort det muligt for 608 drenge at etablere 67 mikrovirksomheder på MYOB Programmet og 87 dren­ge at videreudvikle 12 mikrovirksomheder på MYOB Akademiet.