You are currently viewing Erhvervslivet og civilsamfundet støtter drengenes iværksætteri i Grønland

Erhvervslivet og civilsamfundet støtter drengenes iværksætteri i Grønland

KALAALLIT NUNAANI INUUSSUTISSARSIORTUT AAMMA INUINNAAT NUKAPPIAQQAT INUUSUTTUAQQAT AALLARNISAANERAT TAPERSERSORPAAT

Gule sedler med forretningsdrømme hænger på væggen, tavlen og bordet. Drengene er samlet for at udvikle idéer til deres mikrovirksomhed i Nuuk. I hænderne har de kuglepenne og flere gule sedler. Her skriver de alle tanker ned for at finde den helt rigtige idé.

I januar åbnede Mind Your Own Business i Nuuk, hvilket er en stor glæde, da vi nu med støtte fra Tuborgfondet også kan give unge drenge muligheden for at arbejde med iværksætteri og udvikle deres kompetencer i Grønland.

Formålet med programmet er at tilbyde drengene et læringsrum, hvor de i arbejdet med iværksætteri kan styrke deres faglige kompetencer og få et større indblik i deres muligheder for uddannelse og arbejde.

I tæt samarbejde med professionelle fra erhvervslivet og frivillige fra civilsamfundet skal drengene tænke kreativt og se deres ambitioner blive til virkelige produkter. Samarbejdet på tværs af engagerede aktører er styrken ved programmet, mener Ivalu Nørreslet Rex, som er projektleder hos Mind Your Own Business i Grønland.

”Der er så mange potentialer hos unge i Grønland. Mind Your Own Business er med til at få sat de potentialer i spil igennem det alternative læringsrum, hvor iværksætteri og frivillighed går hånd i hånd. Jeg håber, at drengene selv får oplevelsen af og troen på, at de besidder så mange ressourcer og potentialer – for det gør de! Og jeg vil gøre mit, for at de også selv skal tro på det,” siger hun.

 

Stærke partnerskaber i Grønland

Vi er utroligt glade og taknemmelige for, at kompetente og dedikerede aktører fra det grønlandske civilsamfund og erhvervsliv ønsker at samarbejde med Mind Your Own Business. Her fortæller vores partnere, hvorfor de tror på programmet og ønsker at støtte op om drengenes udvikling.

Som erhvervspartner vil VisioBOX Consulting fungere som strategisk samarbejdspartner og bidrage med faglig støtte og kompetencer indenfor ledelse og forretningsudvikling. Konsulenthuset vil facilitere de store begivenheder; Venture Camp i februar og Business Awards i maj.

Det er den positive tilgang til drengene, hvor der sættes fokus på deres potentialer, som gør, at Michael Binzer tror på programmet. Han er parter i og stifter af konsulenthuset i Nuuk.

”Den metode, som Mind Your Own Business bruger, hvor man tager unge seriøst og går ind og arbejder med hver enkelt drengs potentialer og samtidig involverer erhvervslivet – dét tror jeg rigtigt meget på.”

”Jeg glæder mig helt vildt til Venture Camp, hvor vi skal møde de unge. Det bliver startskuddet på deres rejse og vores arbejde, hvor vi skal skabe en god stemning. Jeg ser frem til at kunne samle folk og støtte op om drengenes arbejde i mikrovirksomheden,” siger Michael Binzer.

Som lokal samarbejdspartner støtter Kommuneqarfik Sermersooq og klubben Nuif op om den gode og trygge relation til drengene. Det er en styrke ved programmet, at unge kan arbejde med iværksætteri i praksis, mener Jesper Madsen, der er skole- og dagtilbudschef i Kommuneqarfik Sermersooq.

”Vi har som i alle andre lande nogle unge mennesker, der har vanskeligt ved at se formålet med skolen og meningen med de forskellige fag i skolen. Ved at indgå i dette samarbejde ser vi flere muligheder for at få skabt motivation hos de unge, og de unge ser forhåbentligt nemmere et formål med de forskellige fag, når der både bliver sat praksis og handling på teorien,” siger Jesper Madsen og uddyber:

”Vi vil gerne have et større samarbejde mellem erhvervslivet og skolen, dette er også et godt indspark til dette samarbejde. Det kan være med til at give flere unge modet, lysten og redskaberne til at starte op som selvstændig.”

Som mentorvirksomhed vil GrønlandsBANKEN bidrage med sin stærke finansielle forståelse i samarbejdet med drengene. Professionelle fagfolk kan støtte op om drengenes læring og arbejde i mikrovirksomheden. Der er et stort potentiale hos unge, som programmet kan bringe i spil, mener Carsten Pedersen, der er administrationsdirektør i banken.

”Jeg tror på, at Mind Your Own Business kan have en positiv indflydelse i Grønland, da programmet bygger på stærke partnerskaber. Det er en styrke at involvere flere parter, for sådan får vi diversitet og flere fagligheder i spil,” fortæller Carsten Pedersen.

”Vi engagerer os i Mind Your Own Business, fordi formålet med programmet passer rigtigt godt ind i det, vi gerne vil. Vi vil skabe en bæredygtig økonomisk udvikling i Grønland ved blandt andet at arbejde med unges uddannelse og læring. Vi hjælper med det, som vi er gode til, hvilket er at skabe en stærk finansiel forståelse for den enkelte og for hele Grønland,” siger han.

Som mentorvirksomhed vil boligselskabet INI fungere som faglig ekspertstøtte for drengene, når de skal udvikle, etablere og arbejde i mikrovirksomheden. Under programmet skal drengene på virksomhedsbesøg hos INI for at opleve, hvordan man arbejder og løser opgaver sammen. Med ønsket om at tage et aktivt samfundsansvar engagerer boligselskabet sig, fortæller Henrik Rafn, der er administrerende direktør hos INI.

”Vi ser et kæmpe potentiale i, at drengenes tro på sig selv og deres kompetencer styrkes, fordi drengene lader til at blive overhalet af pigerne. Ingen skal tabes, og det tror vi, at Mind Your Own Business kan medvirke til, og det vil vi gerne være en del af.” 

”I INI tror vi på, at alle parter i samfundet er afhængige af hinanden, derfor synes vi også, at Mind Your Own Business’ metode giver god mening og forhåbentlig kan samarbejdet også have en positiv afsmitning i andre sammenhænge,” fortæller Henrik Rafn.

Hos Mind Your Own Business er vi stolte over partnerskaberne i Grønland. Sammen kan vi give unge drenge nogle helt unikke oplevelser i arbejdet med iværksætteri, hvor de kan udvikle sig personligt og fagligt.

Iværksætteri i øjenhøjde

  • Siden 2010 har Mind Your Own Business engageret 513 drenge til at etablere 52 mikrovirksomheder og udvikle deres kompetencer. I 2015 modtog organisationen Kronprinsparrets Sociale Pris.
  • Drenge i alderen 13 til 21 år har mulighed for at være en del af Mind Your Own Business. Her er iværksætteri omdrejningspunkt, når drengene etablerer en mikrovirksomhed.
  • Drengenes forretningstalent og vedholdenhed vil komme på prøve, de vil tilegne sig basale forretningsfærdigheder. Og de vil blive udfordret i og motiveret til at tage ansvar og nå konkrete mål.
  • Programmet er blevet realiseret i samarbejde med Tuborgfondet, som har støttet Mind Your Own Business med godt 11 millioner kroner, hvilket er en af de største bevillinger i fondets historie.