You are currently viewing Genvejen til det gode samarbejde

Genvejen til det gode samarbejde

Spørgsmålet er et, som drengene i mikrovirksomheden TRAP har stillet sig selv mange gange den seneste tid.

Indsigt skaber læring og udvikling

Det hele startede da drengene skulle på besøg hos deres mentorvirksomhed. I hvert Mind Your Own Business forløb bliver alle mikrovirksomhederne tilbudt et samarbejde med en lokal virksomhed, der kan fungere som en erhvervsfaglig sparringspartner og mentor.

Lokale mentorvirksomheder støtter unge drenges udvikling

I Frydenlund i Aarhus er Insights mentor for TRAP. Insights arbejder til daglig med læring og udvikling på arbejdspladser, og hjælper mennesker med at blive bedre til at forstå sig selv som individer. Og det er netop, hvad de også har gjort i TRAP.

Besøg ved Insights

Formålet med besøget var, at vi skulle få indblik i vores styrker og svagheder, og hvordan vi er som personer”, forklarer Nalaye fra kommunikation- og marketingsafdelingen i TRAP.

Forud for besøget havde alle drenge og venturepiloter i mikrovirksomheden hver især udfyldt et spørgeskema om forskellige personlighedstræk.
Insights havde planlagt dagens besøg. Og baseret på deltagernes svar, havde de genereret forskellige personlighedsprofiler. På baggrund heraf forklarede Insights, hvilke profiler, der er særligt gode eller mindre gode til at arbejde sammen.

Målet er at skabe superteams

Personlighedsprofilerne giver mulighed for at sammensætte medarbejdere i produktive hold, hvor hvert team ved, hvad de skal være opmærksomme på.

Forventninger, håb og drømme – om livet som iværksætter

Vi fik alle en beskrivelse, som passede ret godt til os”, fortæller Nalaye. Kollegaen Liban supplerer ham hurtigt: ”Det var ret spændende at væres hos Insights. Det gav os et indblik i, hvilken type person man er i en virksomhed, og hvad der egentlig er brug for. Det er for eksempel ikke godt, hvis alle er ledertyper. Der er brug for forskellige personligheder i et team.”
Morten, der er frivillig venturepilot og har arbejdet sammen med drengene siden oktober, er enig i at besøget ved Insights var lærerigt og brugbart.

Det var en øjenåbner for drengene at få indblik i, hvorfor nogle teams fungerer rigtig godt. Drengene gik i det med en vis skepsis, men da deres profiler blev læst op udbrød en af dem: ”Det er som om I har kendt mig i 10 år!”, fortæller han og griner.

Nye teams i mikrovirksomheden

Arbejdet i mikrovirksomheden går rigtig godt, og drengene der har kendt hinanden i mange år, er vant til at samarbejde. Selvom – indrømmet – at det til tider kan være svært at holde koncentrationen på virksomhedsarbejdet, netop fordi de er så gode venner.

Alligevel er der ingen tvivl om, at drengene får stort udbytte af deltage i events og få besøg af erhvervsfaglige sparringspartnere. ”Jeg tror, at drengene bliver bidt af, at der er nogle udefrakommende, der interesserer sig for deres produkt”, forklarer Cecilie, der ligesom Morten, er frivillig venturepilot.

Besøget ved Insights har tydeligvis også gjort indtryk på Nalaye og Liban.

Det har ændret en del i forhold til den måde vi arbejder sammen i mikrovirksomheden. Vi har fundet ud af, hvor vi hører til. En af vores kollegaer i afdelingen er for eksempel på prøve i design og produktionsafdelingen, for at se, om han passer bedre ind der”, forklarer Liban.
Abdu, der midlertidigt har skiftet afdeling, havde efter mødet med Insights italesat, at han er typen, der er god til at træffe beslutninger og få tingene gjort. I design og produktion havde drengene mange gode idéer, men manglede en, der var god til at få sat handlig bag ordene.

Drengene er vokset med opgaven om at drive en virksomhed”, fortæller Morten. ”De er blevet langt mere konkrete i deres beslutninger og opmærksomme på at være seriøse omkring de valg de tager.”

Nalaye og Liban er heller ikke i tvivl om, hvad de skal lave de kommende uger i deres afdeling. ”Vi er kommet på Facebook og Instagram, og nu er vi ved at udvikle en webshop. Det næste vi skal, er at få vores budskab ud til så mange som muligt”, forklarer Nalaye.

Om TRAP

Navnet TRAP stammer fra hiphopkulturen, hvor ordet egentlig betyder ’at sælge stoffer’. Med mikrovirksomhedens brand håber drengene at minde andre unge om, at de ikke skal falde i den fælde og lade sig lokke til at sælge stoffer. Derfor laver de et track-suit, hvor der står TRAP med en streg igennem navnet. Målgruppen er primært andre teenagere og mindreårige, som kan være særligt udsatte for at falde i fælden.